Forelvissen - Snoekvrienden

Catch and release

Ga naar de inhoud

Forelvissen

Viswater
Vissen op forel op onze snoekvijver

Met regelmaat, doch bijna uitsluitend in de periodes tussen twee roofvisseizoenen in, worden op ons hengelwater foreldagen georganiseerd.

Op zulke dagen worden een aantal forellen uitgezet met een totaalgewicht gaande van 150 kg tot wel 250 kg.

Iedereen, dus niet enkel de leden van de snoekclub, kunnen zich, mits betaling van de deelnamekosten, inschrijven voor deze sessies.

Voorafgaandelijk wordt het aanvangsuur bepaald. Op een afgesproken tijdstip wordt het hengelgebeuren stilgelegd en worden alle gevangen forellen eerlijk verdeeld tussen de ingeschreven vissers. Nadien kan men verder vissen tot zonsondergang.

Het gebruik van een leefnet is niet toegelaten. Alle vissen dienen te worden bewaard in een koeltas of koelbox, dewelke met ingevroren objecten wordt koel gehouden.

Het vissen op forel is, tenzij door de verantwoordelijken anders wordt beslist, enkel toegelaten op de dagen dat deze visserij wordt georganiseerd.

Data forelvissen 2020:

Er worden foreldagen georganiseerd op de zaterdagen 19 september en 17 oktober 2020 mits een valabel aantal deelnemers en onder voorbehoud wat covid 19 betreft. Voor inschrijving en informatie dient men voorzitter Jean-Pierre Vandenreyt te contacteren.


Snoekvrienden.be Doelstraat 13 3540 Herk-de-Stad Belgium
Copyright. All rights reserved. Made by snoekvrienden.be
Terug naar de inhoud