Homepage - Snoekvrienden

Catch and release

Ga naar de inhoud
Welkom op deze pagina en bij onze vereniging
Leden kunnen hun lidmaatschap hernieuwen en nieuwe leden kunnen toetreden voor het seizoen 2020-2021 dat van start gaat op 1 november 2020 en dit onder voorbehoud van de op dat ogenblik heersende situatie omtrent covid 19.
Coronavirus en hengelen Vlaanderen

Agentschap natuur en bos: klik hier
Sportvisserij Vlaanderen: klik hier
Coronacrisis - clubvijver snoekvrienden - richtlijnen

Terzake dienen alle nodige veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd welke ons door de officiele instanties worden opgelegd.

Kom niet vissen wanneer je je ziek voelt of wanneer iemand van je huisgenoten ziek is.

De wettelijke afstand tussen de vissers dient minstens 1,5 meter te bedragen, doch er wordt geadviseerd om een afstand te laten van minstens 5 meter.

Iedere visser dient te zorgen voor persoonlijke zitmogelijkheden. De aan het domein toebehorende stoelen mogen niet worden gebruikt.

Iedere visser dient bij het beëindigen van de vispartij alle hem of haar toebehorende afval (drankblikjes, etensresten,  allerhande hengelrestanten enz...) op te ruimen en mee naar huis te nemen. De visplaats dient zuiver te worden achtergelaten. De aanwezige vuilbakken mogen tot nader order niet worden gebruikt.

Het gebruik van een desinfecterende handgel wordt aanbevolen.

De vijver en omliggende oever, welke door onze visclub in beheer is, is alleen toegankelijk voor de eigenaars van het domein en de leden van onze visclub. Voor alle anderen geldt een toegangsverbod. Overtreders dienen hierop te worden gewezen.
Hou het veilig voor jezelf en voor allen die je dierbaar zijn. Laat het gezond verstand primeren boven alles.

Bijkomende richtlijnen tijdens wedstrijden en foreldagen

Iedere visser dient in het bezit te zijn van minstens één mondmasker.

Kom niet vissen wanneer je je ziek voelt of wanneer iemand van je huisgenoten ziek is. Vissers met zichtbare ziekteaandoeningen zoals verkoudheden worden geweigerd.

De aan de vissers toegekende wedstrijdnummers worden de avond voor de wedstrijd getrokken.

De inschrijvingsgelden dienen te worden betaald en de toegekende wedstrijdnummers dienen te worden afgehaald op de dag van de wedstrijd tussen 8 uur en 8.30 uur. Het dragen van een mondmasker is op dat ogenblik verplicht.

Op de visplaats is het dragen van een mondmasker niet verplicht.

De wettelijke afstand tussen de koppelvissers dient minstens 1,5 meter te bedragen.

Tijdens de middagpauze wordt geen eten geserveerd.

In de kantine, voor zover deze mag worden geopend en gebruikt, en tijdens de bekendmaking van de wedstrijduitslag gelden de wettelijke regels inzake de mondmaskerplicht.
Wat de forelvisserij betreft: tijdens de verdeling van de gevangen forellen gelden eveneens de wettelijke regels inzake de mondmaskerplicht.

Deze site werd tot stand gebracht om de hengelaar op roofvis informatie te bezorgen over onze vereniging.
Verder kan je steeds terecht bij de clubvoorzitter Jean-Pierre Vandenreyt op GSM nummer 0032 472 57 65 69.
Veel lees- en hengelplezier.

Leden die hun nieuwsbrief niet ontvangen of niet meer wensen te ontvangen dienen dit telefonisch of per e-mail te laten weten.
Visverlof Wallonië online
Visverlof Vlaanderen online
Visboten
Buienradar
Snoekvrienden.be Doelstraat 13 3540 Herk-de-Stad Belgium
Copyright. All rights reserved. Made by snoekvrienden.be
Terug naar de inhoud