Reglement Vlaanderen - Snoekvrienden

Catch and release

Ga naar de inhoud

Reglement Vlaanderen

Wetgeving
Reglement openbare wateren in Vlaanderen

Bij aankoop van je visverlof ontvang je ook het reglement openbare visserij in Vlaanderen. Vanaf 2019 dien je in het bezit te zijn van een groot visverlof wanneer je aaasvissen wil gebruiken.

Reglement

De belangrijkste wijzigingen:

* In de periode van 16 april tot en met 31 mei is in de wateren waar in deze periode op roofvis mag worden gevist, het gebruik van aasvissen verboden.
* Het gebruik van een leefnet is het ganse jaar verboden.
* Gevangen vissen dienen onmiddellijk te worden teruggezet uitgezonderd 10 soorten die als aasvis mogen worden gebruikt.
* Je mag 20 aasvissen in je bezit hebben en gebruiken, doch hiervan mogen er slechts vijf in leven zijn. Het betreft volgende soorten: baars, beekforel, blankvoorn, brasem, kolblei of blei, paling, rietvoorn, riviergrondel, snoekbaars en winde. Voor beekforel en paling geldt een minimummaat van 30 cm. Snoekbaars kleiner dan 45 cm en groter dan 70 cm dient onmiddellijk te worden teruggezet.
* In afwijking van het voorgaande mogen zeevissoorten, met uitzondering van zeebaars, het hele jaar door, zowel overdag als tijdens de nachtvisserij, onbeperkt worden vervoerd en in het bezit worden gehouden.

We proberen hierna een beknopte toelichting te geven over wat mag en niet mag :

Wanneer en hoe mag je vissen?

De tabel die je in het reglement kan zien bestaat uit drie kleuren: groen, rood en oranje.

Groen is duidelijk, in deze periodes mag je vissen op de toegelaten soorten, je mag ook peurvissen en wadend vissen.

Rood is eveneens duidelijk, in die periodes mag je gewoonweg niet vissen op forel en je mag ook niet wadend vissen. Je mag ook niet vissen met aasvissen.

Oranje betreft enerzijds de wateren vermeld op pagina's 6 en 7 van het reglement (de zogenaamde ecologisch waardevolle viswateren) en anderzijds alle overige viswateren vermeld op de pagina's 8, 9 en 10 van het reglement. Dit vereist enkele verduidelijking en dat doen we aan de hand van een paar voorbeelden van wateren in Limburg, maar is toepasbaar op alle andere  wateren.

De ecologisch waardevolle viswateren:

Deze zijn onderveeld in drie categorieën:

1. De onbevaarbare waterlopen. Een voorbeeld hiervan is het riviertje De Velpe.

2. Waterwegen of bevaarbare waterlopen of gedeelten daarvan. Een voorbeeld hiervan is de Demer.

3. De visplassen. Een voorbeeld hiervan is het Schulensmeer.

Vissen in deze wateren is verboden in de paaiperiode van 16 april tot en met 31 mei.
• Nachtvisserij, vissen van twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsopgang, is verboden.
• Het gebruik van kunstaas met een totale lengte van meer dan 2 cm en het gebruik van vis of delen ervan als aas is verboden van 1 maart tot en met 31 mei. Ter verduidelijking: vissen op snoek en snoekbaars is verboden vanaf 1 maart tot en met 31 mei. Een totaal visverbod geldt vanaf 16 april tot en met 31 mei. Je mag wel peurvissen.
• Opgelet: in sommige wateren kunnen lokale toegangsregels van toepassing zijn. Respecteer altijd de toegangsuren van een viswater en informeer je goed ter plaatse. Zo heeft het Schulensmeer bijvoorbeeld een specifiek reglement van openbare orde.

Alle overige viswateren:

In deze wateren, welke niet vermeld zijn op de pagina's 6 en 7, maar wel op de pagina's 8, 9 en 10 is het vissen het hele jaar door toegelaten, ook tijdens de nacht, doch de nachtvisserij is afhankelijk van plaatselijke  toegangsregels. Als voorbeeld nemen we de grindplassen in Ophoven-Kessenich (Daler Oe, Vissen Akker en Boterakker): op de plassen mag je vissen vanaf 2 uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsopgang. Je mag hier het ganse jaar, met uitzondering van de beschermde soorten, vissen op alle soorten, dus ook op snoek en snoekbaars, doch in de periode van 16 april tot en met 31 mei dien je iedere gevangen vis terug vrij te laten. Met andere woorden, in die periode mag je geen enkele vis meenemen en het gebruik van aasvissen is verboden.

• In de periode van 16 april tot en met 31 mei moet je elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in het water van herkomst.
• Tijdens de nachtvisserij, van twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsop- gang, moet je elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in het water van herkomst. Tijdens de nachtvisserij is het gebruik van kunstaas met een totale lengte van meer dan 2 cm en het gebruik van vis of delen ervan als aas verboden. Een groot visverlof is verplicht.
• Opgelet: de eigenaar of beheerder kan de toegang tot een water beperken door lokale toegangsregels op te leggen. In sommige wateren heb je ook een expliciete toelating van de eigenaar nodig om er te mogen vissen.

Verbod op het vervoer  van levende vis:

Het is verboden om levende vis, afkomstig uit viswater waarop de wetgeving van toepassing is, en aldaar gevangen, levend te vervoeren. Deze regel is niet van toepassing op paling en op 5 aasvissen. Je mag als hengelaar 20 aasvissen kleiner dan 15 cm bezitten en vervoeren, doch enkel de toegelaten soorten zoals bijvoorbeeld blankvoorn, doch geen karpers. Bovendien mag men slechts vijf levende aasvissen in het bezit te hebben. De andere aasvissen dienen dood te zijn. Elke hengelaar mag verder in totaal 5 vissen, waarvan maximum drie snoekbaarzen of palingen, meenemen. De vissen moeten groter zijn dan 15 cm en dood zijn. Enkel paling mag je levend vervoeren. Tevens moet je de minimum- en maximummaten van vissoorten naleven en is het meenemen van beschermde soorten en snoek verboden. Voor snoek is het hele jaar door een terugzetplicht van toepassing!

Toegelaten vissoorten:

De hiernavolgende vissoorten mag je vervoeren, tijdens het hengelen in bezit houden of gebruiken als aasvis maar je mag ze enkel bewaren en vervoeren in een emmer of recipiënt gevuld met water aangezien leefnetten verboden zijn:
baars, beekforel, blankvoorn, brasem, kolblei of blei, paling, rietvoorn, riviergrondel, snoekbaars en winde.
Beschermde soorten, kleurvariëteiten van vissoorten en niet-inheemse soorten mag je niet als aasvis gebruiken.

Minimummaten/maximummaten:

Paling: minimum 30 centimeter
Beekforel: minimum 30 centimeter
Snoekbaars: minimum 45 centimeter, maximum 70 centimeter.

• Voor snoek is het hele jaar door een terugzetplicht van toepassing!

Vliegvissen:

In alle waterwegen en onbevaarbare waterlopen is het vliegvissen vanaf de oever toch toegelaten van 16 april tot en met 31 mei. Elke gevangen vis moet je onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst vrijlaten.

Zeebaars:

Van 1 januari tot en met 30 juni is er een volledige terugzetplicht. Vanaf 1 juli tot en met 31 december mag je per dag maximaal 1 zeebaars vervoeren en tijdens het hengelen in bezit houden. De minimummaat is 42 cm.

Overige zeevissoorten:

Deze soorten mag je het ganse jaar, zowel overdag als tijdens de nachtvisserij, onbeperkt vervoeren en in je bezit  hebben.

Snoekvrienden.be Doelstraat 13 3540 Herk-de-Stad Belgium
Copyright. All rights reserved. Made by snoekvrienden.be
Terug naar de inhoud