Reglement - Snoekvrienden

Catch and release

Ga naar de inhoud

Reglement

Viswater
Gelieve het reglement te respecteren


Het clubwater is gedurende het ganse jaar bevisbaar, doch het bestuur kan bepaalde sluitingsdata opleggen ingevolge uitzonderlijke omstandigheden of indien de staat van het viswater dit vereist. Het is in ieder geval verboden om te vissen in het donker of voor zonsopgang en na zonsondergang.


Het lidgeld bedraagt 80 euro (60 euro voor -16 jarigen) en dient betaald of gestort te zijn alvorens kan worden gevist op het clubwater. Dagvergunningen worden niet afgeleverd. Levend aas is voorradig indien leverbaar door de vakhandel.

Er mag worden gevist met maximum twee hengels. De hengelaar dient steeds in het bereik te blijven van deze hengels. Bij een eventuele pauze (toilet, drank...) dienen de lijnen uit het water te worden gehaald. Tijdens de wedstrijden mag iedere deelnemer enkel vissen op de hem of haar toegewezen plaats. De hengels dienen zich steeds te bevinden binnen het toegewezen aantal meters. Bij koppelvisserij dient de visser die zich links bevindt naar links te vissen, de visser die zich rechts bevindt dient naar rechts te vissen.

Er mag worden gevist met alle kunstaas en tevens met levend en dood aas, doch dit mag niet worden ingeregen.

Iedere gevangen snoek of snoekbaars dient met de hand langs de kieuw te worden vastgenomen en zorgvuldig onthaakt op een onthaakmat. De vis dient nadien terug in het water te worden gezet. Het is verboden om vis mee te nemen.

Het is voor niet-leden verboden om te vissen.

Het is verboden om elkaar tijdens het vissen te hinderen (bijzonder tijdens de wedstrijden).

Er worden 8 wedstrijden gevist waarvan de data vooraf worden bepaald.

Om recht te hebben op een prijs aan het einde van het seizoen dient men het door het bestuur bepaalde aantal wedstrijden mee te vissen of de hieraan verbonden bijdrage te betalen. De vijf beste wedstrijden tellen mee voor het eindklassement.

Bij iedere wedstrijd zal er een prijs worden uitgereikt aan de winnaar.
Prijzen wedstrijden jeugd: slechts van toepassing met minimum 3 deelnemers.
Prijzen wedstrijden volwassenen: slechts van toepassing met minimum 5 deelnemers, jeugdigen inbegrepen.

Eventuele dode vis (aasvis, snoek, snoekbaars....) moet in de daarvoor voorziene container worden gedeponeerd.  Dode aasvis mag eveneens in de vijver worden gedeponeerd. Het is ten stelligste verboden dode vis in de rivier of in de vuilnisbakken te werpen.

Vanaf augustus 2017 beschikt de vereniging over een gemachtigd opzichter. Deze is gerechtigd aan iedereen welke op onze wateren vist de identiteit en de clubkaart te vragen.
Snoekvrienden.be Doelstraat 13 3540 Herk-de-Stad Belgium
Copyright. All rights reserved. Made by snoekvrienden.be
Terug naar de inhoud