Reglement_openbare_wateren_Vlaanderen - Snoekvrienden

Catch and release

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reglement_openbare_wateren_Vlaanderen

Wetgeving
Reglement openbare wateren in Vlaanderen

Bij aankoop van je visverlof ontvang je ook het reglement openbare visserij in Vlaanderen.  Je kan het ook hier raadplegen door op onderstaande link te klikken.


Voor alle duidelijkheid even een beknopte toelichting:

Wanneer en hoe mag je vissen?

De tabel die je in het reglement kan zien bestaat uit drie kleuren: groen, rood en oranje.

Groen is duidelijk, in deze periodes mag je vissen op de toegelaten soorten, je mag ook peurvissen en wadend vissen.

Rood is eveneens duidelijk, in die periodes mag je gewoonweg niet vissen op forel en je mag ook niet wadend vissen.

Oranje betreft enerzijds de wateren vermeld op pagina's 4 en 5 van het reglement (oranje gekleurde pagina's, de zogenaamde ecologisch waardevolle viswateren) en anderzijds alle overige viswateren vermeld op de pagina's 6, 7 en 8 van het reglement. Dit vereist enkele verduidelijking en dat doen we aan de hand van een paar voorbeelden van wateren in Limburg, maar is toepasbaar op alle andere  wateren.

De ecologisch waardevolle viswateren:

Deze zijn onderveeld in drie categorieën:

1. De onbevaarbare waterlopen. Een voorbeeld hiervan is het riviertje De Velpe.

2. Waterwegen of bevaarbare waterlopen of gedeelten daarvan. Een voorbeeld hiervan is de Demer.

3. De visplassen. Een voorbeeld hiervan is het Schulensmeer.

Vissen in deze wateren is verboden in de paaiperiode van 16 april tot en met 31 mei.
• Nachtvisserij, vissen van twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsopgang, is verboden.
• Het gebruik van kunstaas met een totale lengte van meer dan 2 cm en het gebruik van vis of delen ervan als aas is verboden van 1 maart tot en met 31 mei. Ter verduidelijking: vissen op snoek en snoekbaars is verboden vanaf 1 maart tot en met 31 mei. Een totaal visverbod geldt vanaf 16 april tot en met 31 mei. Je mag wel peurvissen.
• Opgelet: in sommige wateren kunnen lokale toegangsregels van toepassing zijn. Respecteer altijd de toegangsuren van een viswater en informeer je goed ter plaatse. Zo heeft het Schulensmeer bijvoorbeeld een specifiek reglement van openbare orde.

Alle overige viswateren:

In deze wateren, welke niet vermeld zijn op de pagina's 4 en 5, maar wel op de pagina's 6, 7 en 8 is het vissen het hele jaar door toegelaten, ook tijdens de nacht, doch de nachtvisserij is afhankelijk van plaatselijke  toegangsregels. Als voorbeeld nemen we de grindplassen in Ophoven-Kessenich (Daler Oe, Vissen Akker en Boterakker): op de plassen mag je vissen vanaf 2 uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsopgang. Je mag hier het ganse jaar, met uitzondering van de beschermde soorten, vissen op alle soorten, dus ook op snoek en snoekbaars, doch in de periode van 16 april tot en met 31 mei dien je iedere gevangen vis terug vrij te laten. Met andere woorden, in die periode mag je geen enkele vis meenemen.

• In de periode van 16 april tot en met 31 mei moet je elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in het water van herkomst. Het gebruik van leefnetten of andere opslagtuigen voor vis is verboden.
• Tijdens de nachtvisserij, van twee uur na zonsondergang tot twee uur voor zonsop- gang, moet je elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in het water van herkomst en is het gebruik van leefnetten of andere opslagtuigen voor vis verboden. Tijdens de nachtvisserij is het gebruik van kunstaas met een totale lengte van meer dan 2 cm en het gebruik van vis of delen ervan als aas verboden.
• Opgelet: de eigenaar of beheerder kan de toegang tot een water beperken door lokale toegangsregels op te leggen. In sommige wateren heb je ook een expliciete toelating van de eigenaar nodig om er te mogen vissen.

Verbod op het vervoer  van levende vis:

Het is verboden om levende vis, afkomstig uit viswater waarop de wetgeving van toepassing is, en aldaar gevangen, levend te vervoeren. Deze regel is niet van toepassing op paling en op aasvissen. Je mag als hengelaar 20 aasvissen kleiner dan 15 cm bezitten en vervoeren, doch enkel de toegelaten soorten zoals bijvoorbeeld blankvoorn, doch geen karpers. Elke hengelaar mag verder in totaal 5 vissen, waarvan maximum drie snoekbaarzen, meenemen. De vissen moeten groter zijn dan 15 cm en dood zijn. Enkel paling mag je levend vervoeren. Tevens moet je de minimum- en maximummaten van vissoorten naleven en is het meenemen van beschermde soorten en snoek verboden. Voor snoek is het hele jaar door een terugzetplicht van toepassing!

Maten op vissoorten:

Vissen die kleiner zijn dan de minimummaten, moet je onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst vrijlaten. De lengte wordt gemeten van de punt van de bek tot het uiteinde van de staartvin. Je kan best steeds een meetlatje op zak hebben.
Beschermde soorten, kleurvariëteiten van vissoorten en niet-inheemse soorten mag je niet als aasvis gebruiken.
Alleen aasvissen die behoren tot de karperachtigen (cyprinidae) mag je levend vervoeren. Aanbevolen karperachtigen zijn: alver, blankvoorn, (kol)blei, brasem, rietvoorn, riviergrondel en winde.
• Minimummaat 30 cm: paling, beekforel, sneep en zeelt.
• Minimummaat 42 cm: zeebaars.
• Minimummaat 45 cm: snoekbaars en barbeel.
• Minimummaat 30 cm en maximummaat 60 cm: karpers kleiner dan 30 cm en karpers groter dan 60 cm moet je steeds terugzetten!
• Voor snoek is het hele jaar door een terugzetplicht van toepassing!

Vliegvissen:

In alle waterwegen en onbevaarbare waterlopen is het vliegvissen vanaf de oever toch toegelaten van 16 april tot en met 31 mei. Elke gevangen vis moet je onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst vrijlaten.

Snoekvrienden.be Doelstraat 13 3540 Herk-de-Stad Belgium
Copyright. All rights reserved. Made by snoekvrienden.be
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu